Kontakt


MAŁOPOLSKI
ZWIĄZEK SZACHOWY


ul. Śląska 5/1
30- 003 Kraków

NIP: 6761816787
PKO BP S.A. I/O Kraków: 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297

Kamila Kałużna- Turcza Koordynator Projektu MZSzach

ul. Włoska 8/41

30-638 Kraków
Telefon: 693-046-440
e- mail: prezes.mzszach@gmail.com